Over ons

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Zonta Friesland

Op 12 november 1983 is Zonta Friesland opgericht door Tjits Schreuder. Zij was arts bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. Binnen de club is Tjits altijd één van de stuwende krachten geweest. Zij is in 2019 overleden. Maandelijks komen we bij elkaar op verschillende locaties in Friesland. Tijdens deze bijeenkomsten vergaderen we, plannen we de activiteiten van Zonta Friesland én bespreken we een relevant onderwerp of luisteren we naar een inspirerende lezing.

We organiseren diverse acties voor fundraising van onze projecten. Zo hebben we elk jaar verkoop van diverse heerlijke wijnen voor het goede doel Care For Girls. En zetten we ons in voor de jaarlijkse wereldwijde campagne Orange The World, om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen.
Ons bestuur bestaat uit minimaal vier leden: de president, penningmeester, secretaris en een algemeen lid. Minimaal twee jaar en maximaal vier jaar achter elkaar ben je bestuurslid. Er wordt van elk lid verwacht dat ze op zeker moment een bestuursfunctie oppakt.
We hebben een aantal commissies: PR, Nieuwe leden, Lief & Leed, Kas, Orange The World/Advocacy en Servicecommissie.
Als Zontian ben je actief in een commissie. Zo bouwen we écht samen aan een mooie club en aan onze goede doelen.
Op dit moment hebben we bijna twintig leden. Lees hier waarom ze bij de club zitten.

Zonta Nederland en Zonta International

Zonta Nederland bestaat uit negentien clubs. Wij zijn verenigd in Area 04, District 29 van Zonta International.

Meer info? www.zontanederland.nl Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen.

Meer info? www.zonta.org

Build a better world for women and girls